Szukana fraza


Producent

Brak produktów w koszyku

Suma zamówienia
0 PLN
koszyk


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Tytułu projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy IRMAK SPORT poprzez  zakup innowacyjnego wyposażenia do uruchomienia usług serwisowania sprzętu narciarskiego i snowboardowego".

Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorczość i innowacje
Nazwa Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw


Beneficjent : Irmaksport S.C., Ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin


Koszt całkowity projektu 339.526,00 PLN
Dotacja EFRR 139.150,00 PLN - kwota dofinansowania


Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych -urządzeń do regeneracji sprzętu narciarskiego i snowboardowego:
1. Szlifierki zespolonej z taśmą i kamieniem do ślizgów PROFI 4
2. Automatycznej polerki krawędzi stalowych DTS-U PRO
Ponadto w ramach projektu zakupiona zostanie 1 licencja oprogramowania Shop Basis Lite 600, dedykowanego do prowadzenia procesów administracyjno-zarządczych serwisu, a także obsługi Klienta


Informacje na temat dotacji :

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin

Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.

e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl